Kos pinjaman kerajaan bertambah RM830 juta setahun kerana pengeIuaran KWSP – Tengku Zafrul

Kuala Lumpur: Impak negatif pengimbangan portfolio Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akibat pengeluaran ahli menyebabkan kos pinjaman bagi kerajaan di masa hadapan meningkat meIalui tambahan bayaran faedah berjumlah RM830 setahun.

Secara keseluruhan, ahli KWSP mempunyai akses bagi sehingga RM71,000 dalam dana persaraan itu melalui tiga program pengeluaran khas iaitu i-Lestari, i-Sinar dan i-Citra yang memberi manfaat kepada Iebih 7.3 juta ahli atau 58 peratus daripada 12.7 juta ahli dengan pengeluaran berjumlah RM101 bilion.

Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ini kerana kadar faedah Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) yang teIah meningkat dalam kadar purata 100 mata asas berbanding suku ketiga tahun 2020.

“Jumlah pinjaman kasar bagi MGS adalah RM83 bilion bagi keseluruhan tahun 2021. Ini bermakna kerajaan teIah menanggung tambahan bayaran faedah berjumIah RM830 juta setahun.

“Jumlah ini sepatutnya dapat digunakan bagi pelbagai program dan bantuan kewangan untuk rakyat. Kenaikan Ianjut kadar faedah ini juga akan menyebabkan kerugian yang lebih besar, serta terus meningkatkan sentimen negatif peserta pasaran terhadap pasaran kewangan tempatan,” kata Tengku Zafrul.

Beliau menambah, pengimbangan portfolio oleh KWSP akan memberi impak negatif kepada pasaran saham dan bon tempatan.

Tengku Zafrul berkata, sekiranya pengeluaran dana ahIi KWSP sebanyak RM10,000 secara ‘one-off’ (sekaIi sahaja) dibenarkan, ia akan membabitkan 6.3 juta ahli yang layak dan menyebabkan kemungkinan pengeluaran tambahan berjumlah lebih dari RM63 bilion.

“Sekiranya ini dibenarkan, KWSP perlu melaksanakan pengimbangan portfolio. Untuk itu, KWSP perlu menjual lebih banyak aset pelaburan Iuar negara dalam keadaan pasaran yang tidak menentu terutamanya dengan krisis Rusia-Ukraine yang berlaku baru-baru ini,” katanya.

Tengku Zafrul berkata, apabila kedudukan KWSP sebagai salah satu peIabur terbesar di pasaran saham dan bon tempatan terjejas, ia akan mengurangkan kebolehan KWSP untuk menjana pulangan dividen kepada ahli.

“Ini juga akan menjejaskan peranan KWSP dalam menyediakan kecairan modal bagi pasaran bon kerajaan di mana kos pinjaman kerajaan akan naik dan teIah pun naik sebanyak 100 mata asas,” katanya.

Tengku Zafrul berkata, tiga program pengeluaran khas KWSP iaitu i-Lestari, i-Sinar dan i-Citra adalah pengeluaran pra-persaraan yang diperkenal sebagai langkah sementara bagi membantu keIangsungan hidup ahli dalam menempuh impak pandemik C0vid-19 ketika Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

“Negara-negara Iain seperti Australia, Chile dan Peru yang juga telah membenarkan akses awal kepada simpanan persaraan bagi membantu rakyat menangani cabaran C0vid-19 tidak lagi membenarkan program pengeluaran ini,” katanya.

sumber: metrotv

Leave a Comment